Katedra telesnej výchovy a športu

Pedagogická fakulta UKF v Nitre

Linky

Časopis šport eduk

   
Vedecký zborník

 sport a rek

 

 Dištančné vzdelávanie

 

 

PROJECT DIYPES
new LOGO DIYPES

Zborník ŠVUČ 2017 na stiahnutie TU

ŠVUČ 2017
Katedra telesnej výchovy a športu PF UKF dňa 3.5.2017 privítala 126 študentov a pedagógov zo slovenských univerzít na Celoslovenskom kole Študentskej vedeckej a umeleckej konferencie vo Vedách o športe.  Podujatia sa zúčastnili študenti a pedagógovia Fakulty telesnej výchovy a športu v Bratislave, Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove,  Katedry telesnej výchovy a športu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedry telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach a z domácej Katedry telesnej výchovy a športu PF UKF. Teoretické práce vo všetkých sekciách (Športová edukológia, Športová humanistika, Športová kinantropológia, sekcia doktorandov) zaznamenávajú každý rok zvyšujúcu sa úroveň. Jednotlivé sekcie boli garantované profesormi, docentmi a odborníkmi z daného odboru, ktoré viedli  naši kolegovia: predseda doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD., prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD. (sekcia doktorandov), doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni, PhD. (Športová kinantropológia), PaedDr. Pavol Horička, PhD. (Športová edukológia), člen komisie doc. PaedDr. Vladimír Šutka, CSc. (Športová humanistika),  PaedDr. Mária Kalinková, PhD. (predseda sekcie Pohybové skladby), interná doktorandka Mgr. Bohumila Krčmárová (člen komisie pre pohybové skladby). ŠVUK - Výsledky TU.

Všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu a veríme, že na budúci rok znova uspejeme na pôde UMB Banská Bystrica.
Spracovala: doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD. – vedúca KTVŠ PF UKF
Foto: Branislav Ziman

Výber našej univerzity na výbornom II. mieste na turnaji „O pohár rektora UCM“ v  Trnave

Študenti  Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa aj vďaka podpore vedenia univerzity dňa 9.mája 2017 zúčastnili celoslovenského futbalového turnaja „O pohár rektora UCM“ v Trnave. 6. ročník tohto turnaja bol organizovaný Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave a každoročne sa na ňom zúčastňujú univerzitné družstvá z celého Slovenska. V tomto ročníku sa za mimoriadne chladného počasia turnaja zúčastnilo 14 výberov univerzít.
Naša univerzita je už tradičným účastníkom turnaja, v roku 2014 ho dokonca vyhrala. Aj tento rok sme na turnaj cestovali s vysokými ambíciami, ktoré sa napokon takmer naplnili. Po finálovej prehre s družstvom STU Bratislava 0:1 naše družstvo skončilo na výbornom II. mieste.
Chcem sa poďakovať študentom za ochotu reprezentovať UKF. Členmi družstva boli Igor Bakalar, Matúš Bartošek, Martin Mesaros, Rudolf Gál,  Tomáš Galko, Zbyněk Pešek, Miroslav Banda, Daniel Sluka, Eduard Moravčík a  Juraj Vindiš.
Teším sa na ďalšie spoločné športové podujatia.
PaedDr. Pavol Horička PhD.
Katedra telesnej výchovy a športu

Foto

Seminár ​„Mládežnícka atletika 2017“

​Slovenský atletický zväz v spolupráci s Katedrou telesnej výchovy a športu FF UMB Banská Bystrica organizovala 26.3.2017 medzinárodný seminár ​​„Mládežnícka atletika 2017“. Semináru sa zúčastnilo vyše 70 trénerov a odborníkov z atletickej praxe.​ S pozvanou prednáškou z problematiky „Metodiky prekážkového behu mládeže“ vystúpil na seminári doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni, PhD. z KTVŠ PF UKF Nitra, ktorú v popoludňajších hodinách doplnil o ukážky praktických cvičení s medailistkami z Majstrovstiev Slovenska (ŠK ŠG Nitra).
Medzi ďalšími prednášajúcimi vystúpili tréneri strieborného medailistu z HME na 60 m Jána Volka Mgr. Naďa Bendová a Mgr. Róbert Kreťanko s témou „Zhodnotenie prípravy Jána Volka pred HME“. V popoludňajších hodinách okorenil prednášky Juraj Benčík, tréner olympijského medailistu v chôdzi na 20 km Jozefa Pribilinca s témou „Chôdza u najmladších vekových kategórií“ a s praktickými ukážkami zdokonaľovania chodeckej techniky.​ Fotogaléria TU.

ŠVOUČ  2017-katedrálne kolo

ŠVOUČ  2017 celoslovenské kolo-2 OZNÁMENIE

Vážení kolegovia,
Katedra telesnej výchovy a športu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre organizuje v roku 2017 celoštátne kolo Študentskej vedeckej a umeleckej konferencie vo Vedách o športe.
Posielame Vám druhé oznámenie, kde v prílohách nájdete potrebné informácie a propozície k jednotlivým sekciám.
Garantkou celoštátneho kola je doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD., predsedom prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD. a tajomníkom je PaedDr. Pavol Horička, PhD.
Bližšie informácie nájdete kliknutím na link: ŠVOUČ 2017 2 oznámenie

ERASMUS + mobility pre akademický rok 2017/2018
Informácie o možnosti štipendií a pobytov v zahraničí

Úvodné stretnutie projektu DIYPES

27.-28. februára sa v Rumunskom meste Kluž konalo úvodné stretnutie medzinárodného projetu DIYPES v rámci programu ERASMUS+, na ktorom boli prítomní aj členovia našej katedry prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD., Mgr. Ľubomír Paška, PhD. a PeadDr. Pavol Horička, PhD. Viac o projekte sa dozviete, v časti projekty alebo po kliknuti na odkaz: DIYPES