Katedra telesnej výchovy a športu

Pedagogická fakulta UKF v Nitre

Linky

Časopis šport eduk

   
Vedecký zborník

 sport a rek

 

 Dištančné vzdelávanie

 

 

PROJECT DIYPES

Seminár ​„Mládežnícka atletika 2017“

​Slovenský atletický zväz v spolupráci s Katedrou telesnej výchovy a športu FF UMB Banská Bystrica organizovala 26.3.2017 medzinárodný seminár ​​„Mládežnícka atletika 2017“. Semináru sa zúčastnilo vyše 70 trénerov a odborníkov z atletickej praxe.​ S pozvanou prednáškou z problematiky „Metodiky prekážkového behu mládeže“ vystúpil na seminári doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni, PhD. z KTVŠ PF UKF Nitra, ktorú v popoludňajších hodinách doplnil o ukážky praktických cvičení s medailistkami z Majstrovstiev Slovenska (ŠK ŠG Nitra).
Medzi ďalšími prednášajúcimi vystúpili tréneri strieborného medailistu z HME na 60 m Jána Volka Mgr. Naďa Bendová a Mgr. Róbert Kreťanko s témou „Zhodnotenie prípravy Jána Volka pred HME“. V popoludňajších hodinách okorenil prednášky Juraj Benčík, tréner olympijského medailistu v chôdzi na 20 km Jozefa Pribilinca s témou „Chôdza u najmladších vekových kategórií“ a s praktickými ukážkami zdokonaľovania chodeckej techniky.​ Fotogaléria TU.

ŠVOUČ  2017-katedrálne kolo

ŠVOUČ  2017 celoslovenské kolo-2 OZNÁMENIE

Vážení kolegovia,
Katedra telesnej výchovy a športu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre organizuje v roku 2017 celoštátne kolo Študentskej vedeckej a umeleckej konferencie vo Vedách o športe.
Posielame Vám druhé oznámenie, kde v prílohách nájdete potrebné informácie a propozície k jednotlivým sekciám.
Garantkou celoštátneho kola je doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD., predsedom prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD. a tajomníkom je PaedDr. Pavol Horička, PhD.
Bližšie informácie nájdete kliknutím na link: ŠVOUČ 2017 2 oznámenie

ERASMUS + mobility pre akademický rok 2017/2018
Informácie o možnosti štipendií a pobytov v zahraničí

Úvodné stretnutie projektu DIYPES

27.-28. februára sa v Rumunskom meste Kluž konalo úvodné stretnutie medzinárodného projetu DIYPES v rámci programu ERASMUS+, na ktorom boli prítomní aj členovia našej katedry prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD., Mgr. Ľubomír Paška, PhD. a PeadDr. Pavol Horička, PhD. Viac o projekte sa dozviete, v časti projekty alebo po kliknuti na odkaz: DIYPES